ANBI – SCHENKINGEN AAN GILDE AMERSFOORT

Gilde Amersfoort heeft een ANBI-erkenning waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

RSIN: 807400890

Om contact op te nemen met het bestuur:
​Bestuur Stichting Gilde Amersfoort
p/a kantoor Gilde Amersfoort,
Groenmarkt 19,
3811 CP Amersfoort
e-mail: secretaris@gildeamersfoort.nl