Heilige Huizen, een religieus erfgoed wandeling

In de binnenstad van Amersfoort zijn nog tal van herinneringen te vinden aan het soms roerige geloofsleven in Amersfoort door de eeuwen heen. In de Middeleeuwen was de hele bevolking katholiek en werden er verschillende kloosters gesticht. Sommige kloosters zijn afgebroken maar er zijn ook nog fraaie restanten bewaard gebleven. In de 15e eeuw werd Amersfoort een belangrijke pelgrimsstad door de aanwezigheid van een mirakelbeeldje. Waant u zich met deze religieus erfgoed wandeling een moderne pelgrim!

In 1579-1580 vond in Amersfoort de Hervorming plaats en kregen de protestanten het voor het zeggen. Dat wil niet zeggen dat er nu geen katholieken meer waren. Hun diensten werden min of meer getolereerd en vonden plaats in schuilkerken. Amersfoort was een vrij tolerante stad voor niet protestante gelovigen en zo konden ook joden in 1727 een synagoge bouwen. Ook de lutherse gemeente betrok een kerk in de 18e eeuw in de leegstaande kapel van de Heilige Geest.
De 19e eeuw stond in het teken van de emancipatie van de katholieken, wat leidde tot de bouw van nieuwe kerken, zoals de Franciscus van Xaveriuskerk en de Elleboogkerk.

Deze wandeling voert u langs maar liefst 24 plekken met een religieus karakter. Het oudste monument is de toren van de St. Joriskerk uit de 13e eeuw en het jongste het klooster Onze Lieve Vrouw van Amersfoort uit de 20e eeuw.

In kort bestek wandelt u door de kerkgeschiedenis van Amersfoort, maar ook van Nederland.

Duur van de wandeling anderhalf a twee uur, maar kan desgewenst ingekort of uitgebreid worden.

Data: op aanvraag

Start: in overleg

Duur 1,5 á 2 uur, in overleg kan de wandeling aangepast worden.

Kosten: € 6,- p.p.

In de zomermaanden zijn de Franciscus Xaverius- en de Georgiuskerk op zaterdag ook van binnen te bezichtigen, evenals de St. Joriskerk.