Stadsweetje #5: De symbolen van het Kapelhuis

Het Kapelhuisje in de Krankeledenstraat is een prachtig voorbeeld van late baksteen gotiek. Het is gebouwd in 1521, vlak na een grote stadsbrand. Hier zetelde de Broederschap van Onze Lieve Vrouw die het beheer voerde over de nabij gelegen kapel. Het was er druk: pelgrims kwamen van heinde en verre voor genezing naar het wonderbaarlijke Mariabeeldje dat in Amersfoort was gevonden.

Als je goed kijkt, kun je het getal ‘zeven’ in de voorgevel ontdekken, tenminste als optelsom van de getallen 3 en 4. Let wel, ‘7’ is een bijzonder getal, in elk geval in de Katholieke Kerk. Zij ziet dit van oudsher als de code voor ‘volledigheid’. Volgens de Bijbel schiep God de wereld in zeven dagen. En na zeven vette jaren volgen zeven magere jaren.
De ‘3’ symboliseert de drie-eenheid: de code voor het hemelse, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar ook Geloof, Hoop en Liefde.
De ‘4’ is de code voor het aardse bestaan: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Aarde om je te voeden, water om te drinken, lucht om de ademen en het vuur om je te verwarmen. Dat is de code die het Kapelhuisje prijsgeeft.
En hoe zie je dat dan? Helemaal boven aan de gevel zie je de drie verstrengelde ronde blinde vensters van het hemelse, en daaronder de vier blinde vensters van het aardse bestaan. De pelgrim en de behoeftige middeleeuwer wist bij het zien van deze code, dat de lange reis naar Amersfoort bijna was volbracht. En was hij of zij vol goede hoop dat het beeldje misschien een wonder zou verrichten!
Hier – bij de Onze Lieve vrouw kapel – kon je dus terecht voor je eigen zielenheil. Maar ook voor genezing van lichamelijke aandoeningen en voor het verkrijgen van materieel welzijn voor jezelf of voor anderen. En geloof het of niet, in 100 jaar tijd zijn maar liefst 542 wonderen opgetekend in het Mirakelboek dat werd bijgehouden in het Kapelhuis.
Er zijn heel wat van deze en andere symbolen in de Amersfoortse binnenstad te zien! (Gebaseerd op Librije033.nl).