Stadsweetje #6: Oude wijknummers in de Nieuwstraat

De Nieuwstraat is een leuke straat. Waarom heet deze straat trouwens Nieuwstraat, deze is toch niet nieuw? Dat klopt helemaal. Zij wordt reeds in 1351 voor het eerst vermeld. De straat was toen overigens wel nieuw: namelijk de laatst aangelegde straat in het vroegere stadsdeel de Maat: het gebied oostelijk van de Langestraat en noordelijk van de Kortegracht.
Dat gebied was lange tijd niet bebouwd omdat het er behoorlijk drassig en nat was. Zelfs toen het besluit genomen werd een tweede stadsmuur te bouwen stonden hier nog vrijwel geen huizen.
Er zijn een paar opvallende zaken te zien. Halverwege, op nummer 11, zie je boven de deuren van dit pand een sluitsteen met het jaartal ‘1881’ en de oude huisnummering ‘Wijk B 153’. Dit soort nummering werd in de 19e eeuw alom gebruikt. Dit is het enige pand in Amersfoort dat een dergelijke nummering nog op de gevel heeft staan.
Pas aan het eind van de 19e eeuw stapte men over op het huidige systeem van straatnaam en huisnummer. De postcodes werden weer veel later, in de jaren ’80 gemeengoed. Leuk om te weten!
Veel meer interessante wetenswaardigheden krijg je te horen als je eens meeloopt met een dagelijkse stadswandeling van het Gilde. Meer info en tickets: https://www.gildeamersfoort.nl